Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 14, lipiec 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Komunikat ARiMR

arimr Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.
Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.
Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.
Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Informacja ARiMR - „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

 ARiMR: „Moderarimrnizacja (obszar D)" i „Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw". Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)" oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw" – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.
Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.
Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
W ramach „Restrukturyzacji" o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.
W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D" wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw" wpłynęło blisko 1000 wniosków.

Zmiana regulaminu rządowego programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

czyste Gmina Gromadka nformuje, że nastąpiła zmiana regulaminu naboru wniosków z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z dniem 15 maja obowiązują nowe zasady uczestnictwa w programie.

Zmianie uległy:

-        nabór realizowany jest na poziomie podstawowego poziomu dofinansowania

czyli o dofinansowanie mogą się starać osoby, których dochód nie przekroczył 100.000,00 zł za rok poprzedni,

-        nabór na poziomie podwyższonego poziomu dofinansowania nie jest obecnie prowadzony, ponieważ wymaga to zmian legislacyjnych, o tym trybie składania wniosków w Programie „Czyste Powietrze” będziemy informować w późniejszym czasie

-        formularz wniosku o dofinansowanie w programie jest bardziej czytelny i uproszczony

-        osoby które skorzystały ze wsparcia w Programie „Czyste Powietrze” nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie

-        właściciele/współwłaściciele domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania od 2014r nie będą mogli skorzystać z elementów termomodernizacji budynku

-        okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 15 maja tj. oznacza to możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

-        okres weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez oddział WFOŚiGW skrócono z 90 do 30 dni kalendarzowych

-        nie muszą Państwo wpisywać do wniosku o dofinansowanie realnej kwoty wydatku jaki planują Państwo ponieść

-        we wniosku wpisywany jest dochód wnioskodawcy osiągnięty za rok poprzedni, a nie wszystkich członków gospodarstwa domowego

-        wraz z wnioskiem o dofinansowanie nie składacie Państwo kopi dokumentów potwierdzających wpisany dochód jak to było dotychczas,

Możliwości składania wniosku o dofinansowanie:

1)      w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw ( wtedy wersje papierową wniosku o dofinansowanie, podpisaną składacie Państwo w Urzędzie Gminy jak dotychczas)

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

lub

2) w serwisie „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

opcja ta będzie możliwa dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany ePUAP, wówczas wersji papierowej wniosku nie składają Państwo do Urzędu Gminy

 

Przed przystąpieniem do składania wniosku o dofinansowanie w programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, każdy wnioskodawca ma obowiązek zapoznania się z obowiązującymi dokumentami :

 

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex