Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 30, wrzesień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Gromadka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, a w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych. Z tego względu jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.


Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają takie studia gmin, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to limitowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i ustalania jej lokalizacji prawie wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych w celu uniknięcia chaosu przestrzennego i rozlewania się zabudowy.


Biorąc pod uwagę te i inne różnorodne uwarunkowania, nie powinniśmy zaniechać działań służących uczynieniu naszej gminy jeszcze piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.


Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.


LINK DO ANKIETY ON-LINE (link)

Drugie spotkanie z cyklu spotkań konsultacyjnych

Dnia 16 września 2020r. w Domu Kultury w Gromadce w ramach programu „BLISKA PRZESTRZEŃ” odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań konsultacyjnych poświęconych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. Spotkanie skierowane zostało do wszystkich mieszkańców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z obowiązującymi obecnie dokumentami planistycznymi oraz z załącznikami graficznymi uchwał podjętych w miesiącu czerwcu br. w sprawie zmiany Studium. Omówiono szereg zagadnień związanych z lokalizacją na terenie gminy farm fotowoltaicznych oraz dalszych kierunków rozwoju gminy.


Na kolejnych spotkaniach przedstawimy Państwu projekt zmian Studium.
O terminach spotkań konsultacyjnych będziemy informować na bieżąco.


W ramach powyższego programu będzie można składać wnioski do projektu zmian Studium. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Gromadka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka


Zachęcamy również do wypełniania ankiet konsultacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej i dostępnych w urzędzie gminy.


zdjęcie spotkanie


zdjęcie spotkanie


zdjęcie spotkanie


zdjęcie spotkanie

Spotkanie informacyjne dla Radnych i Sołtysów w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń"

W dniu 03.09.2020 r. w Domu Kultury w Gromadce odbyło się spotkanie informacyjne dla Radnych i Sołtysów w ramach realizacji projektu "Bliska przestrzeń" wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych. Celem spotkania było przybliżenie zgromadzonym na czym polega proces planowania przestrzennego oraz jaką role pełni i jak wygląda procedura uchwalenia/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zaproszeni na spotkanie Urbaniści wskazali na wagę dokumentów planistycznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.

miniatura

Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex