Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 20 luty 2019

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Koalicja na rzecz czystego powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)

gromadka W środę 14 listopada 2018 r w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce odbyło się spotkanie szkoleniowe dla mieszkańców gminy , poświęcone rozpoczętemu projektowi Koalicja na rzecz czystego powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI).
W ramach partnerskiego projektu ukierunkowanego na pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , na ekologiczne źródła ciepła powstała dedykowana strona internetowa 
http://www.cieplo.cte.fea.pl/
na której Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą wypełnić elektroniczną ankietę  zawierająca deklarację zainteresowania udziałem w projekcie .
Aby wypełnić ankietę nalezy przygotować następujący zestaw danych :

  • rodzaj tytułu prawnego do budynku (własność czy współwłasność, jeśli to drugie, to ilu współwłaścicieli)
  • rok budowy budynku (w przypadku budynków przedwojennych szacunkowy)
  • informacja czy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lub wojewódzkiego rejestru zabytków (należy podać nr wpisu -informacje można uzyskać w gminie)
  • ogrzewana powierzchnia budynku (pomiar po wewnętrznym obrysie pomieszczeń ogrzewanych)
  • obecnie wykorzystywane źródło ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej
  • średnioroczne zużycie wykorzystywanego paliwa (np. liczba ton spalanego węgla czy drewna; średnią roczną najlepiej wyliczyć na podstawie danych z trzech ostatnich lat/sezonów grzewczych)
  • moc obecnego źródła ciepła/kotła w kW (do sprawdzenia na tabliczce znamionowej kotła)
  • planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc w kW
Termin na wypełnienie ankiety upływa w dniu 12 grudnia 2018 r. Ankietę Mieszkaniec wypełnia tylko i wyłacznie w formie elektronicznej . Wypełnienienie ankiety nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji

Informacja UG/Tomasz Matyjewicz

Uroczyste obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległosci

IMG 0018 Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, mieszkańcy gminy Gromadka licznie zgromadzili się w GOKiB, aby wspólnie uczcić ten dzień poświęcony ojczyźnie i wolności. 11 listopada to symbol wiary i zwycięstwa. Udział w uroczystości był potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. Dzięki tej ofierze złożonej przez nich mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły w których mówimy po polsku i posługujemy się językiem polskim, a także i inne wartości narodowe związane z naszą państwowością.
Uroczystość prowadzili Pani Wioletta Pieniążek Dyrektor Gminnego Przedszkola  w Gromadce oraz Pan Ryszard Kawka nauczyciel i radny powiatu. Na ekranie odbyła się prezentacja multimedialna ze słowami pieśni.
IMG 0006IMG 0008IMG 0009
IMG 0010
IMG 0018
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wiersz pt: ,,Pieśń o Fladze" przedstawił Pan Krzysztof Malina, a następnie wspólnie zaśpiewaliśmy ,,Rotę". Zespoły Ludowe zaprezentowały się w utworach wojskowych. ,,Pierwszą Brygadę" wykonała ,,Wesoła Gromadka" z Gromadki ,,Wojenko, wojenko - ,,Niezapominajki" z Osłej ,,Przybyli ułani pod okienko- ,,My Słowianie "z Osłej oraz ,,O mój rozmarynie" ,,Ale - Babki" z Różyńca. Wysłuchaliśmy również ,, Legionów" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gromadce oraz wsłuchaliśmy się w słowa wypowiedziane i wyśpiewane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej  w Modle, Gromadce, Osłej oraz Gminnego Przedszkola i Zespołu ,,Takt" z GOKiB. Na zakończenie piosenkę pt: ,,Żeby Polska była Polską "wykonał Pan Witold Klocek Instruktor muzyczny z GOKiB .Świętowanie podsumował sekretarz  Gminy Gromadka Tomasz Matyjewicz, który mówił o często trudnych drogach prowadzących do wolności.
IMG 0001
IMG 0023
IMG 0029
Nagrodziliśmy również Laureatów konkursu plastycznego pt: ,,Namaluj lub zrób Orła Białego" zorganizowanego przez GOKiB, w którym brali udział mieszkańcy i szkoły z gminy Gromadka.
 
Informacja i zdjęcia GOKIB / Barbara Deberna

Upadek to nie przypadek - informacja KRUS

Prackrusa rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia. Z danych statystycznych KRUS wynika, iż  corocznie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest upadkami osób.

W 2018 roku, KRUS prowadzi kampanię pod hasłem „Upadek to nie przypadek”, mającą na celu zapobieganie tym zdarzeniom.

  Najczęstszymi przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym są:

ü  zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, brak wydzielonych ciągów komunikacyjnych lub zły ich stan np. nieutwardzenie, niezabezpieczenie przed poślizgiem;

ü  brak obuwia roboczego, nadmierne jego zużycie lub zabrudzenie.

W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:

ü  zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych;

ü  wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza;

ü  zadbać o właściwe odprowadzenie wód opadowych; 

ü  w okresie wystąpienia śliskości na bieżąco oczyszczać ciągi komunikacyjne i zabezpieczać je przed poślizgnięciem np. posypywać solą, piaskiem;

ü  stosować odpowiednie oświetlenie posesji;

ü  zabezpieczać przed oblodzeniem schody;

ü  używać bezpiecznego obuwia roboczego tj. przylegającego do kostki z podeszwą protektorowaną. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Upadek to nie przypadek", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.

Materiały źródłowe:

-broszury prewencyjne KRUS                            

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex