Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 04, sierpień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

prezydenckie WÓJT GMINY GROMADKA I N F O R M U J E,

że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą dokonać zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych URZĘDNIKOWI WYBORCZEMU lub pracownikowi Urzędu w biurze nr 6 budynku Urzędu Gminy Gromadka, ul. gen.Wł.Sikorskiego 9

najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 12 maja 2020 roku

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu)

Gmina Gromadka uzyskała dofinansowanie na meliorację

Gmindolnya Gromadka uzyskała dotację w wysokości 12 000,00 zl  z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na zadanie Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2020 r. Wartość zadania ogólem wynosi 30 000,00 i obejmuje bieżącą konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych, takich jak przepusty drogowe, w sołectwach Patoka i Wierzboiwa

Informacja Tomasz Matyjewicz

Gmina Gromadka realizuje zdalną Szkołę +

laptopy plakatGmina Gromadka zakupiła drugą partię, tym razem 21 szt., komputerów przenośnych do nauki zadalnej dla uczniów szkól podstawowych z terenu naszej Gminy. Gmina Gromadka na zakup sprzętu uzyskała dotację z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 54 999,84 zł

Informacja Tomasz Matyjewicz/ UG

laptopy plakat
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex