Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 08, luty 2023

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Konto do wpłat za węgiel:
35864400000019800020000310
Projekt Czyste Powietrze - więcej informacji
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
Link do projektu Dolnośląski Delfinek
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

DOTACJA DLA KLUBU SENIOR+ na zakup laptopów

cyfroweGmina Gromadka pozyskała dotację celową na zakup 6 laptopów w wysokości 14 400 zł, w ramach ministerialnego programu "Cyfrowe Kluby Seniora". Program "Cyfrowe Kluby Seniora" ma na celu podnosić kompetencje cyfrowe seniorów oraz je upowszechniać, a także zwiększać świadomość i pokazywać możliwości, jakie daje cyfryzacja wśród osób starszych. Klub Senior+ w Gromadce został doposażony w nowoczesne laptopy dla seniorów.
Laptopy umożliwią seniorom uczęszczającym do Klubu Senior+ rozwijanie kompetencji cyfrowych, przydatnych w załatwianiu spraw urzędowych oraz korzystania z internetu czy bankowości elektronicznej na co dzień. Ponadto seniorzy będą mieli okazję nabywać dalsze umiejętności cyfrowe przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu podczas zajęć komputerowych w Klubie Senior+.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

MINISTRA CYFRYZACJI

,,SENIOR W CYFROWYM ŚWIECIE’’

DOFINANSOWANIE 14 400, 00 zł                                                                                              
CAŁKOWITA WARTOŚĆ  14 400, 00 zł
logo cyfrowe                                         
                                                                                                                                                                    
Informacja Anna Ropicka/UG


Stan psychofizyczny rolnika, a wypadki w pracy - informacja KRUS

krus Każdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków spowodowanych niewłaściwą organizacją pracy, złym stanem technicznym maszyn i urządzeń, jak również złym stanem psychofizycznym poszkodowanych. Niedyspozycja zdrowotna, nadmierny wysiłek, przemęczenie, stres związany m.in. ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi czy obniżona sprawność, do której przyczyniają się często alkohol czy inne środki odurzające, jako jedne z głównych przyczyn wypadków.

Chcąc uniknąć wypadków wykonując prace w rolnictwie, należy pamiętać, że prace
w gospodarstwie rolnym powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe i posiadające odpowiednie kwalifikacje (w przypadku niektórych czynności udokumentowane stosownymi zaświadczeniami).


Wykonywana praca powinna być adekwatna do możliwości i stanu zdrowia człowieka,
a jej czas i tempo, dostosowane do indywidualnych predyspozycji. Podczas pracy należy stosować przerwy na odpoczynek i regenerację.


Nie należy wykonywać pracy po spożyciu alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu.

Przyjmując lekarstwa, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarzy i wskazań znajdujących się w załączonej ulotce. Jeśli preparat wpływa na stan psychofizyczny lub występują problemy
z koncentracją, oraz odczuwa się zmęczenie czy senność, rolnik nie powinien obsługiwać maszyn
i urządzeń, ani pracować na wysokości i ze zwierzętami.


W miarę możliwości należy regularnie kontrolować stan zdrowia i stosować wskazania lekarzy.           Należy pamiętać zatem, że tylko osoba zdrowa, wypoczęta, pracująca na miarę swoich możliwości fizycznych i w tempie odpowiadającym jej kondycji, może pracować efektywnie
i bezpiecznie, nie stanowiąc zagrożenia zarówno dla siebie jak i osób postronnych.


W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, należy przede wszystkim opanować emocje
i działać racjonalnie:


·    zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy

·    w zależności od rodzaju zdarzenia, usunąć źródło zagrożenia, unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, a po zmroku – odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku

·    niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc, dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe: 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym osoby ubezpieczonej w KRUS, należy zgłosić bez zbędnej zwłoki (jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia) w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, natomiast miejsce
i przedmioty związane z wypadkiem, w miarę możliwości, zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

 
 
Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS    

Opracowała:          

Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy  

VI edycja Turnieju BKS gra 31 Finał WOŚP na halach sportowych Bolesławiec-Gromadka

DSC 0241Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz Wójta Gminy Gromadka w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce, w dniu 29 stycznia 2023 r. od godz. 8.00 - 18.00 w grupach wiekowych Żak i Młodzik odbyła się VI edycja Turnieju BKS dedykowana Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W grupie Żaków wystąpiły drużyny:

·         BKS Bolesławiec I

·         BKS Bolesławiec II

·         Klub sportowy Gromadka I

·         Klub Sportowy Gromadka II

·         Klub sportowy Zebrzydowa

·         AMP Bolesławiec

·         Klub sportowy z PisarzowicW grupie Młodzików wystąpiły drużyny:

·         BKS Bolesławiec I

·         BKS Bolesławiec II

·         AMP w Bolesławcu

·         Klub sportowy Pieńsk I

·         Klub sportowy Pieńsk II

·         Klub sportowy Gromadka I

DSC 0005
W przerwie pomiędzy meczami grupowymi zaprezentowały się dzieci z Klubu Karate w Gromadce. Dodatkowymi atrakcjami była kawiarenka z ciastami, kawa, herbata, grochówka, pierogi. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do gry z WOŚP.
DSC 0222 1

31. Finał WOŚP zagrał pod hasłem:

Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych

Informacja i zdjęcia Bożena Kuchmacz, Barbara Deberna/GOKiB
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex