Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 10, grudzień 2019

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zawiadomienie o wyborze oferty : sport 2017 r .

opp Wójt \Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017 r” wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Gromadka” z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000281683,

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta. Gmina Gromadka przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)

                                                                         /-/ Wójt Gminy Dariusz Pawliszczy

Zawiadomienie o wyborze oferty : sport 2018 r

opp Wójt \Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2018 r" wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Gromadka" z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000281683,
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta. Gmina Gromadka przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiat pięć tysięcy 00/100 zł)
 
                                                /-/ Wójt Gminy Dariusz Pawliszczy

Wieczór Andrzejkowy w Klubie Seniora

2 Wieczór Andrzejkowy Seniorzy z Klubu Senior+ spędzili w Bolesławcu na koncercie
10 Tenorów- solistów z Polski i Ukrainy przy akompaniamencie Orkiestry Teatru Narodowego Operetki w Kijowie. Dziesięciu śpiewaków zaśpiewało przeboje operetkowei musicalowe, a także wykonało muzykę estradową, łącząc repertuar światowy z utworami kompozytorów polskich. To wszystko pod batutą dyrygenta. Tenorzy zadbali też o to, żeby publiczność czynnie uczestniczyła w koncercie, niejednokrotnie stwarzając jej okazję do wspólnego śpiewu, klaskania do rytmu czy podnoszenia w górę zapalonych latarek.
1
2
4
6
W kulminacyjnym momencie wieczoru tenorzy rozbiegli się po sali, żeby poprosić do tańca zauroczone słuchaczki. Koncert trwał 2,5 godziny i bardzo przypadł Seniorom do gustu. Niezapomniane wrażenia pozostaną na długo w  pamięci.
logo senior
Wyjazd został współfinansowany ze środków w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2019.Tekst i zdjęcia Anna Ropicka/ UGWróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex