Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
piątek, 20, wrzesień 2019

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Budowa ulicy Okrężnej w Gromadce

20190910 105500 Gmina Gromadka kontynuje realizację kolejnego tegorocznego zadania drogowego polegającego na Budowie ulicy Okrężnej w Gromadce . W ramach zadania planowane jest wykonanie drogi wewnętrznej o długości 362 metrów bieżących wraz ze zjazdami na posesje.
20190912 132235
20190912 132022Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej oraz przenieisienie 4 lamp ulicznych kolidujących z innymi elementami infrastruktury .  Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kostki brukowej . Wykonawcą zadania jest firma Tech Bud Brabrara Sabadasz z Kruszyna za kwotę 564 999,99 zł brutto a termiin wykonania inwestycji ustalony został na 2 grudnia 2019 r . Zadanie jest finansowane w całości z budżetu gminy Gromadka 20190910 105500
Informacja Tomasz Matyjewicz , zdjęcia Janusz Górny / UG


Bezpieczna obsługa urządzeń - narzędzia ręczne - informacja KRUS

krus Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia
i życia rolników. Wiele ciężkich okaleczeń zdarza się wskutek prac wykonywanych przy pomocy pił tarczowych (krajzeg), łańcuchowych oraz narzędzi takich jak szlifierka kątowa, wiertarka czy spawarka. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas tego rodzaju prac.
Piła tarczowa czy szlifierka kątowa nie mogą mieć uszkodzonej lub nadmiernie zużytej tarczy. Muszą być wyposażone w odpowiednią osłonę - tarcza piły powinna być osłonięta nad i pod stołem. Pilarka do cięcia wzdłużnego powinna być wyposażona w klin rozszczepiający, natomiast pilarka do cięcia poprzecznego, w mechanizm doprowadzający materiał: sanki, ruchomy stół lub kozioł wahadłowy. Podajniki powinny mieć uchwyty przytrzymujące materiał, ponadto powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z prowadnic.
Podczas prac z wyżej wymienionymi urządzeniami istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uderzenia obrabianym materiałem, dlatego należy pamiętać o kasku i osłonie twarzy. Warto też zabezpieczyć się przed nadmiernym hałasem i zapyleniem, stosując ochronniki słuchu i maseczki przeciwpyłowe. Ważne są, nie tylko elementy ochrony osobistej, ale również odpowiednie ubranie. Należy stosować odzież przylegającą do ciała oraz obuwie robocze o podeszwie zabezpieczającej przed poślizgnięciem.
Przenośne pilarki łańcuchowe to urządzenia coraz częściej stosowane w gospodarstwach rolnych. Najbardziej niebezpiecznym elementem pilarki jest łańcuch, który przy okrzesywaniu
i przecinaniu drzew może spowodować urazy kończyn dolnych. Zagrożeniem jest tzw. odbicie pilarki, występujące przy ścinaniu, przecinaniu i okrzesywaniu drzew. Hałas i drgania mogą być przyczyną zaburzeń stanu zdrowia (utrata słuchu, choroba wibracyjna), a gorące elementy pilarki – poparzeń.
Przed rozpoczęciem pracy pilarką należy sprawdzić, czy funkcjonują zabezpieczenia:
- osłona prawej ręki (chroni dłoń przed uderzeniem odcinanej gałęzi),
- osłona lewej ręki (chroni dłoń w przypadku zerwania lub zsunięcia się łańcucha),
- hamulec łańcucha tnącego (uruchamia się w razie odbicia lub przesunięcia osłony lewej ręki do przodu).
Bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami, w bardzo dużym stopniu zależy od ich umiejętnej obsługi. Zanim uruchomimy maszynę, dokładnie zapoznajmy się z instrukcją obsługi. Jeśli nie jest dość jasno sformułowana, poprośmy sprzedawcę o dodatkowe wyjaśnienia. Nie uruchamiajmy maszyny, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości.

Materiały źródłowe:
broszury prewencyjne KRUS
Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy

Dożynki Gminne w Różyńcu

IMG 0133 Dożynki to święto dziękczynienia plonów i pracy rolników, które są obchodzone corocznie w gminie Gromadka. Tegoroczne dożynki w gminie Gromadka odbyły się 31 sierpnia we wsi Różyniec. Rozpoczął je korowód dożynkowy, który wyruszył spod kościoła na boisko sportowe w Różyńcu. Następnie odbyła się polowa Msza Święta celebrowana przez ks. proboszcza Jana Trznadla z Osłej. Wśród gospodarzy dożynek, rolników i mieszkańców gminy, przybyli również na tę uroczystość radni Gminy Gromadka, Starosta Bolesławiecki  Tomasz Gabrysiak, Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Policji i Radny Powiatu Bolesławieckiego Pan Ryszard Kawka , który poprowadził dożynki. Przybyli również goście z Niemiec z partnerskiej Gminy Rosenbach . Następnie Wójt Gminy Gromadka  Dariusz Pawliszczy wraz z Dyrektor GOKiB  Bożeną Kuchmacz przywitali zaproszonych gości i wszystkich uczestników dożynek, a następnie rozpoczęła się część wieńcowa w dożynkowym korowodzie. Na czele szli starości dożynek z Różyńca: starościna Monika Kinaj i starosta  Zbigniew Blecharz, którzy przekazali Wójtowi symboliczny chleb i sól. Delegacje z poszczególnych wsi składały dary w postaci chleba i wina, a swoje wieńce układały na snopach. Wójt Gminy Gromadka podziękował rolnikom za ich plony.

IMG 0001
IMG 0007
IMG 0019
IMG 0039
IMG 0045
IMG 0049
IMG 0074
IMG 0076
IMG 0088
IMG 0089
Po obrzędach dożynkowych odbyły się występy zespołów folklorystycznych: ,,Ale-Babek" z Różyńca, ,,Niezapominajek" oraz zespołu ,,My Słowianie" z Osłej, ,,Wesołej Gromadki" z Gromadki oraz gościnnych zespołów takich jak: ZPiT oraz ,,Nie ma mocne -3" z Bolesławca. Warsztaty plenerowe prowadziła instruktor GOKiBi Barbara Deberna. Każdy z uczestników mógł wykonać słonecznik z krepiny lub lampionik dożynkowy. W konkursie ,,Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy " zwyciężyła wieś Różyniec. Rozdano również nagrody z konkursu na ,,Dożynkowy wianek". Gwiazdą wieczoru był szałowy występ Drugiej Maryli Rodowicz. Można było zakupić mnóstwo jadła i picia oraz rękodzieło i miody. Imprezę zakończyła zabawa taneczna do której przygrywał Zespół "Rubens".
IMG 0090
IMG 0097

IMG 0099
IMG 0115
IMG 0133
IMG 0135
tekst i zdjęcia Barbara Deberna / GOKiB

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex