Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 04, sierpień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Seniorzy na terapii zajęciowej

W4 ramach terapii zajęciowej seniorzy poszukują różnych ziół podczas wycieczek plenerowych. 1
3

5

Przygotowują zielniki na podstawie atlasów roślin, książek zielarskich, opisują i klasyfikują zebrane rośliny ze względu na ich właściwości i zastosowanie.

6
4

Informacja i zdjęcia Anna Ropicka/UG
logo senior
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r - drugi konkurs

opp OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r – drugi konkurs " wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 2 Gromadka z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.
Wpisany do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Bolesławieckiego pod pozycją 20
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta.
Oferta złożona została na kwotę 42 500,00 zł ( czterdzieści dwa tysiące pięćset 00/100zł) na okres od dnia .podpisania umowy do dnia 31.12..2020 r

Gmina Gromadka w 2020 r przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)
 
                                                                Wójt Gminy
                                                                /-/ Dariusz Pawliszczy

Oglądaliśmy Dog's Head Predator już po raz trzeci

7W niedzielę 19 lipca już po raz trzeci gmina Gromadka gościła kolarzy biorących udzial w wyścigu Dog's Head Predator . 1
3
4
Tegoroczne ściganie na trasie Gromadka -Różyniec -Krzyżowa -Gromadka, podzielone było na dwa dystanse oraz rózne kategorie w zależności od stopnia zaawansowania w kolarskiej profesji i wieku samego kolarza .
5
6
7
8
Ranga imprezy była już wyższa niż przed rokiem, gdyż wyścig był częścią cyklu PKO Ubezpieczenia VIA Dolny Śląsk 2020.

Specyfikę wyścigu oraz walkę na trasie świetnie obrazuje film

Informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia i film Road - Racing.pl

Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex