Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 29, styczeń 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Gmina Gromadka z dofinansowaniem na realizację projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza"

smog Gmina Gromadka , wraz z pozostałymi siedmioma gminami partnerami, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI). Wartość projektu wynosi 9 529 411,76 zł , natomiast przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 3.3.1.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy wynosi 8 099 999,99 zł w podziale na osiem gmin partnerów projektu . Liderem projektu jest Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.
W ramach projektu gminy beneficjencji ogłoszą konkursy grantowe dla mieszkańców w wyniku których udzielą dofinansowania mieszkańcom na modernizację systemów grzewczych, obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (piece węglowe) m.in na instalację źródeł ciepła opartych o OZE , w tym pomp ciepła lub też pomp ciepła skojarzonych z fotowoltaiką , albo pieców na paliwo gazowe lub też pieców elektrycznych skojarzonych z fotowoltaiką .
Proces aplikacyjny dla mieszkańców rozpocznie się po sfinalizowaniu procedur związanych z przyznaniem dofinansowaniem a mieszkańcy będą informowani o sposobie i miejscu składania aplikacji grantowych
 
Informacja Tomasz Matyjewicz/UG

Inwestycja w ulicy Okrężnej w Gromadce zakończona

3 Gmina Gromadka zakończyła budowę drogi w ulicy Okrężnej w Gromadce . Inwestycja polegała na budowie drogi z kostki betonowej  o  długości  około 362 metrów bieżących , z poboczem utwardzonym o nawierzchni gruntowej oraz kanalizacją deszczową . Wykonawcą zadania była firma TECHBUD Barbara Sabadasz z Kruszyna za kwotę 564 999,00 zł brutto. Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Gminy Gromadka.

4
2

3
Informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Janusz Górny / UG

Zawiadomienie o wyborze oferty : sport 2017 r .

opp Wójt \Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2017 r” wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Gromadka” z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000281683,

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta. Gmina Gromadka przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)

                                                                         /-/ Wójt Gminy Dariusz Pawliszczy
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex