Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 14, lipiec 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zagospodarowanie przestrzenne

GEOPORTAL Gminy Gromadka
Przejdź do GEOPORTAL Gminy Gromadka


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka

Ogłoszenia i druki do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Gromadka


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

UCHWAŁA NR XXXIV/229/13 RADY GMINY GROMADKA z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka pdf 14000 kBUCHWAŁA NR XXX/200/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Osła pdf 2500 kBUCHWAŁA NR XXX/199/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w części obrębu Gromadka pdf 2700 kBUCHWAŁA NR XII/65/11 RADY GMINY GROMADKA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Krzyżowa, gmina Gromadka pdf 100 kB


UCHWAŁA NR V/21/11 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka pdf 120 kB
 • Załącznik 1 - Rysunek zmiany planu, Obręb Modła pdf 1.2 MB
 • Załącznik 2 - Rysunek zmiany planu, Obręb Osła pdf 1.0 MB


UCHWAŁA NR L/290/2010 RADY GMINY GROMADKA Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka pdf 210 kB
 • Załącznik 1 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Wierzbowa jpg 550 kB
 • Załącznik 2 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Wierzbowa jpg 1,5 MB
 • Załącznik 3 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Wierzbowa jpg 600 kB
 • Załącznik 4 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Wierzbowa jpg 640 kB
 • Załącznik 5 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Pasternik jpg 1,6 MB
 • Załącznik 6 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Nowa Kuźnia jpg 1,3 MB
 • Załącznik 7 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Borówki jpg 1,5 MB
 • Załącznik 8 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Gromadka jpg 2,2 MB
 • Załącznik 9 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Modła i Patoka jpg 2,1 MB
 • Załącznik 10 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Krzyżowa jpg 950 kB
 • Załącznik 11 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Krzyżowa jpg 1,3 MB
 • Załącznik 12 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Różyniec jpg 1,6 MB
 • Załącznik 13 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Osła jpg 260 kB
 • Załącznik 14 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Osła jpg 1,5 MB
 • Załącznik 15 -Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, obręb Osła jpg 1,3 MBUCHWAŁA Nr XIX/89/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka dla projektowanego węzła autostradowego LSSE Krzywa pdf 85 kB
 • Załącznik 1 - Rysunek zmiany planu jpg 3000 kB
 • Załącznik 2 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu pdf 45 kB
 • Załącznik 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy pdf 40 kB


UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05 RADY GMINY GROMADKA z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Gromadka pdf 450 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka jpg 500 kB

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Gromadka jpg 600 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Borówki jpg 200 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Krzyżowa jpg 400 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Modła jpg 250 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Motyle jpg 200 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Nowa Kuźnia jpg 300 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Osła jpg 250 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Pasternik jpg 250 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Patoka jpg 200 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Różyniec jpg 150 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - wieś Wierzbowa  jpg 300 kB
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka - Lotnisko jpg 550 kB

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka - tekst pdf 1 MB

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka - plan jpg 27 MB
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex