Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 04, sierpień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Szkolenie dla rolników ARiMR

arimrAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
Biuro Powiatowe ARiMR w Bolesławiec ul. Komuny Paryskiej 38
59-700 Bolesławiec, tel. (075) 734-16-06
Bolesławiec, dnia: 27.05.2014
BIURO POWIATOWE
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W BOLESŁAWCU
UPRZEJMIE ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
DZIAŁANIAMI
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 02.06.2014 o godz.12.00

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gromadce ul. Szkolna 9

W trakcie spotkania przedstawione zostaną cele i priorytety PROW 2014-2020. Omówione będą działania programu wraz z planowanym podziałem środków finansowych na poszczególne struktury. Poruszone zostaną zwłaszcza zagadnienia związane z cieszącymi się największym zainteresowaniem działaniami:
- modernizacja gospodarstw rolnych
- premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
- premia na restrukturyzację małych gospodarstw
- płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
-.pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
- działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
- zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Z poważaniem

Kierownik BP ARiMR w Bolesławcu
Mariusz Mikołajczyk

Zasady bhp w gospodarstwie rolnym

 krusArtykuł ten stanowi kolejną część cyklu artykułów na temat zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, jak również zagrożeń wynikających z wykonywania przez rolników różnorodnych prac w gospodarstwach rolnych. W tym artykule zostaną omówione przyczyny wypadków powstałych na skutek zetknięcia się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami.
Do wypadków z tej grupy dochodzi zazwyczaj podczas rąbania drewna za pomocą siekiery, przenoszenia różnych ostrych przedmiotów czy narzędzi.
Najczęstszymi przyczynami tej grupy wypadków są:
• nieprawidłowa technika rąbania drewna – przytrzymywanie ręką drewna w czasie rąbania, niewłaściwy pniak lub ustawiony na nierównym podłożu,
• wykonywanie napraw, czyszczenie, regulacja maszyn i urządzeń., bez usunięcia zagrożenia np. bez osłon na ostrych elementach,
• brak bieżących remontów budynków i pomieszczeń gospodarczych – np. wystające gwoździe, haki itp.
• brak środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, okularów ochronnych,
• wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie, niewykonywanie pracy zespołowo.
Często, w trakcie prowadzonych postępowań powypadkowych przez inspektorów KRUS, okazuje się, że rolnicy bardzo dobrze znają przepisy BHP dotyczące ich pracy. Do wielu wypadków jednak dochodzi, ponieważ rolnika gubi rutyna, pośpiech oraz przeświadczenie, że wypadki zdarzają się tylko innym. Wielu rolników jednak przekonało się, że wypadek może zdarzyć się każdemu, wystarczy jedynie chwila nieuwagi. Dlatego tak ważne jest nieustanne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa przy każdej czynności wykonywanej w gospodarstwie.
A zatem przystępując do prac tj. np. rąbanie drewna, upewnij się, czy pień do rąbania drewna ustawiony jest na stabilnym podłożu, czy ma on równe pole robocze, aby bezpiecznie ustawić przerąbywane drewno, aby nie było konieczności przytrzymywania ręką, co jest niebezpieczne, czy wokół niego nie panuje bałagan. Przypomnij sobie zasady prawidłowego rąbania drewna, iż nigdy nie należy przytrzymywać ręką rąbanego drewna. Pomyśl, czy naprawiając ostatnio maszynę rolniczą używałeś środków ochrony osobistej tj. okulary ochronne, rękawice ochronne, a jeżeli nie, to czy posiadasz je w domu. Przechodząc obok budynków gospodarczych, inwentarskich, przyjrzyj się, czy nie wymagają one bieżących napraw czy nie wystają z nich ostre haki, gwoździe, itp. Jak pokazuje doświadczenie, czasem naprawdę wystarczy niewielki wysiłek, aby uniknąć wypadku i jego skutków.
Do wielu wypadków w tej grupie dochodzi w wyniku dokonywania czynności obsługowych maszyn i urządzeń tj. czyszczenie, regulowanie czy konserwacja, bez uprzedniego wyłączenia napędu lub demontaż osłon na ostrych elementach. Maszyny rolnicze czynią pracę rolnika lżejszą i wydajniejszą. Jednak mechanizacja to także zagrożenia dla zdrowia i życia osób obsługujących maszyny. Cechą maszyn rolniczych jest to, że są one przeznaczone do cięcia, rozdrabniania, miażdżenia itp. oraz mają wiele odkrytych roboczych części. Dlatego, aby uniknąć wypadku należy zawsze pamiętać, aby przed przystąpieniem do czynności obsługowych maszyn rolniczych, najpierw wyłączyć napęd maszyny i zaczekać aby wszystkie ruchome części przestały pracować, to w znacznej mierze pozwoli uniknąć wypadku, którego skutki mogą być naprawdę poważne.
Przykłady:
• Rolnik w czasie rąbania drewna, przytrzymywał klocek lewą ręką. Nagle chcąc uderzyć siekierą w klocek, ostrze siekiery ześlizgnęło się i spadło na dłoń rolnika, powodując jej uraz.
• Rolnik podczas naprawy agregatu uprawowego uderzał młotkiem w metalową ramę urządzenia. Nie posiadał okularów ochronnych i opiłek metalu wbił mu się w oko powodując jego uraz.
• Rolnik przenosił mokrą blachę, którą chciał przykryć wybieg dla kurcząt. Blacha wyślizgnęła mu się z rąk, rozcinając lewą dłoń rolnika. Rolnik pracował bez rękawic ochronnych.
Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że dopóki rolnicy będą pracować, dopóty wypadki będą się zdarzać. Jednak wzrost świadomości rolników może spowodować, że co roku liczba wypadków będzie się zmniejszać, a ich skutki nie będą odczuwalne dla poszkodowanych do końca życia i nie będą powodować kalectwa, uniemożliwiając tym samym dalsza pracę w gospodarstwach rolnych.
Po raz kolejny przypominamy także, że jeżeli już dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym, należy go niezwłocznie zgłosić do KRUS. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, osobiście czy pisemnie. Wielu rolników zgłaszając wypadek po kilku lub kilkudziesięciu dniach od wypadku, pyta dlaczego to takie ważne, żeby szybko zgłosić wypadek. Niezwłoczne zgłoszenie wypadku jest o tyle ważne, że inspektor prowadzący postępowanie powypadkowe jest w stanie ustalić wszystkie okoliczności wypadku, dokonać oględzin przedmiotów, które bezpośrednio związane są z wypadkiem oraz przesłuchać świadków czy inne osoby, które o danym zdarzeniu wiedzą, bądź znają jego przebieg.
W czerwcowym artykule zostaną omówione wypadki związane z uderzeniem, przygnieceniem przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie. W ubiegłym roku w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy, odnotowano w tej grupie 5 wypadków na 160 wszystkich zgłoszeń. Natomiast w roku bieżącym zgłoszono już 4 wypadki w tej grupie.

Opracowała:
Elżbieta Kiełbasa
Inspektor do spraw prewencji
w KRUS PT w Legnicy

Przebudowa parku w Gromadce

Gmina Gromadka rdo10.04 023ozpoczęła realizację zadania polegającego na przebudowie i zagospodarowaniu parku w Gromadce. Realizacja zadania poprawi estetykę miejscowości oraz pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzenie wolnego czasu na spacerach i rekreacji
Wykonanie zadania polegać będziie na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży , wyposażeniu parku w urządzenia rekreacyjno - sportowe, oświetleniui terenu , wytyczeniu dróg i alejek oraz nasadzeniu drzew i krzewów .
do10.04 022 
do10.04 024
Wykonawcą zadania jest firma Tech Bud z Kruszyna . Realizacja zadania powinna zostać zakończona do  15 lipca bieżącego roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych z  Programu Operacyjnego Ryby 2007 - 2013
do10.04 026do10.04 033
Informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Janusz Górny
Logo PO RYBY1
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex