Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 29, listopad 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Przebudowa parku w Gromadce

Gmina Gromadka rdo10.04 023ozpoczęła realizację zadania polegającego na przebudowie i zagospodarowaniu parku w Gromadce. Realizacja zadania poprawi estetykę miejscowości oraz pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzenie wolnego czasu na spacerach i rekreacji
Wykonanie zadania polegać będziie na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży , wyposażeniu parku w urządzenia rekreacyjno - sportowe, oświetleniui terenu , wytyczeniu dróg i alejek oraz nasadzeniu drzew i krzewów .
do10.04 022 
do10.04 024
Wykonawcą zadania jest firma Tech Bud z Kruszyna . Realizacja zadania powinna zostać zakończona do  15 lipca bieżącego roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych z  Programu Operacyjnego Ryby 2007 - 2013
do10.04 026do10.04 033
Informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Janusz Górny
Logo PO RYBY1

Zakończenie wodociągowania i kanalizowania Gromadki i Borówek

1 002 |Gmina Gromadka zakończyła realizację największej jak do tej pory inwestycji z zakresu uregulowania gospoadarki wodno-ściekowej na terenie gminy. W ramach kompleksowego wodociągowania Borówek i Gromadki wykonano blisko 14 km sieci wodociągowej oraz ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej.
W ramach inwestycji wykonanych zostało ponadto ponad 300 przyłączy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych oraz około 100 przyłączy do sieci kanalizacyjnej .
DSC07786


r 073


Inwestycja obejmowała budowę 11 przepompowni ścieków na terenie dwóch sołectw oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ponad 1,5 km dróg gminnych.
Inwestycja była realizowana w latach 2012-2014 . Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 8 mln z czego blisko 4 mln zł dofinansowane zostało w formie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Realizacja zadania była dodatkowo wspierana pożyczką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
10 021

29.06 023

Informacja Tomasz Matyjewicz , zdjęcia Janusz Górny
LOGO-PROW1

Sanaero - spotkanie Partnerów projektu w Gromadce

W środę, 19 mDSC 0504arca 2014 r. partnerzy międzynarodowego projektu Sanaero tj.  Ergo z Niemiec , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z Wrocławia oraz Gmina Gromadka spotkali sie na cokwartalnym spotkaniu partnerów projektu , by omówic postęp prac w projekcie oraz bieżące problemy w jego realizacji.
W spotkaniu zrealizowanym w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce, każdy z partnerów przedstawił bieżący postęp prac projektowych oraz napotkane problemy przy realizacji zadań przypisanych partnerom.
Przedstawiciel biura projektu przedstawił postępy w finansowej realizacji projektu w podziale na poszczególnych partnerów oraz rekomendacje na dwa ostatnie kwartały realizacji prac projektowych.
W dalszej części prac lider projektu, niemieckie Ergo przedstawił analizę porównawczą wyników badań gleby i wód podziemnych na obszarze pilotażowym projektu tj byłym lotnisku Krzywa, obecnie terenie przemysłowym należącym do Gminy Gromadka
DSC 0508DSC 0509DSC 0510Na podstawie przedstawionych wyników badań laboratoryjnych  partnerzy przedyskutowali potrzebę oraz potencjalne metody rewitalizacji przedmiotowego terenu , uwzględniając podstawowe przeznaczenie terenu jako obszaru przemysłowego .
Kolejno partnerzy omówili przygotowany przez lidera projekt porozumienia dotyczącego utrzymania trwałości efektów projektu po jego zakończeniu.
Partnerzy omówili ponadto sposób przygotowania oraz potencjalne terminy międzynarodowej konferencji prezentującej wyniki prac projektu.
Partnerzy przedstawili również rekomendacje w zakresie dalszych wspólnych działań w ostanich dwóch kwartałach realziacji projektu

Projekt Sanaero jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej POWT Polska - Saksonia 2007-2013
Gromadka 27.03.2014
Informacja i zdjęcia Tomasz Matyjewicz
znak efrrznak powt
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex