Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 29, listopad 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyżowej

IMG 0683 Gmina Gromadka realizuje największe z tegorocznych zadań inwestycyjnych , polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyzowej. Kosztem 7 191 478,23 zł wykonanych zostanie ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  oraz  cztery przepompownie ścieków. W ramach zadania wykonawca, firma Kanwod z Goliny , wykona także modernizację stacji uzdatniania wody w Krzyżowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej zasilającej suw oraz największą z przepompowni ścieków oraz gruntowne odtworzenie  nawierzchn dróg zajetych pod roboty budowlane . Pierwszy cześciowy odbiór robót zaplanowany został na połowę grudnia bieżącego roku, natomiast zakończenie całości prac powinno nastąpić w październiku przyszłego roku.
IMG 0680
Inwestycja  realizowana w ramach zadania Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II jest dofinnasowanego  ze środków unijnych ,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

informacja Tomasz Matyjewicz, zdjęcia Waldemar Zima /UG

efrr
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex