Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 14, lipiec 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zawiadomienie o wyborze oferty : sport 2018 r

opp Wójt \Gminy Gromadka informuje , że w wyniku rozstrzygnięcia konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2018 r" wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Gromadka" z siedzibą w Gromadce, ul. Szkolna 9; 59-706 Gromadka.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000281683,
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 ( słownie; jedna ) oferta. Gmina Gromadka przeznaczyła na realizację zadania kwotę w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiat pięć tysięcy 00/100 zł)
 
                                                /-/ Wójt Gminy Dariusz Pawliszczy
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex