Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
niedziela, 18, sierpień 2019

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Koalicja na rzecz czystego powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)

gromadka W środę 14 listopada 2018 r w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce odbyło się spotkanie szkoleniowe dla mieszkańców gminy , poświęcone rozpoczętemu projektowi Koalicja na rzecz czystego powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI).
W ramach partnerskiego projektu ukierunkowanego na pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , na ekologiczne źródła ciepła powstała dedykowana strona internetowa 
http://www.cieplo.cte.fea.pl/
na której Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą wypełnić elektroniczną ankietę  zawierająca deklarację zainteresowania udziałem w projekcie .
Aby wypełnić ankietę nalezy przygotować następujący zestaw danych :

  • rodzaj tytułu prawnego do budynku (własność czy współwłasność, jeśli to drugie, to ilu współwłaścicieli)
  • rok budowy budynku (w przypadku budynków przedwojennych szacunkowy)
  • informacja czy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków lub wojewódzkiego rejestru zabytków (należy podać nr wpisu -informacje można uzyskać w gminie)
  • ogrzewana powierzchnia budynku (pomiar po wewnętrznym obrysie pomieszczeń ogrzewanych)
  • obecnie wykorzystywane źródło ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej
  • średnioroczne zużycie wykorzystywanego paliwa (np. liczba ton spalanego węgla czy drewna; średnią roczną najlepiej wyliczyć na podstawie danych z trzech ostatnich lat/sezonów grzewczych)
  • moc obecnego źródła ciepła/kotła w kW (do sprawdzenia na tabliczce znamionowej kotła)
  • planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc w kW
Termin na wypełnienie ankiety upływa w dniu 12 grudnia 2018 r. Ankietę Mieszkaniec wypełnia tylko i wyłacznie w formie elektronicznej . Wypełnienienie ankiety nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji

Informacja UG/Tomasz Matyjewicz
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex