Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 27 wrzesień 2016

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Samorządopp Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.

Formą konsultacji będzie:

1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:

a) osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;

b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);

2) zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe":

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

Informacja Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda fioDolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław. Spotkanie odbędzie się 14 września.

Przedstawiamy program spotkania:

10:00 – 10:15 rejestracja uczestników

10:15 – 10:20 powitanie i otwarcie spotkania

10:20 – 11.45 prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11:45 – 11:50 Przerwa

11:50 – 13:00 prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

13:00 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie"

W razie pytań proszę kontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonu +48 71 340 60 09.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Program Rewitalizacji Gminy Gromadka na lata 2016 – 2023":

Gromadka 08.09.2016 r
                                                            Obwieszczenie

Wójta Gminy Gromadka o konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu pn.: "Program Rewitalizacji Gminy Gromadka na lata 2016 – 2023"

Wójt Gminy Gromadka
zawiadamia:
o konsultacjach społecznych, które odbędą się od 15 września 2016 r. i będą trwały przez 14 dni nad projektem dokumentu pn.: "Program Rewitalizacji Gminy Gromadka na lata 2016 – 2023":
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza CAWI konsultacji, załączonego do niniejszego obwieszczenia.
2.Formularz konsultacji zostanie zamieszczony w formie elektronicznej na stronie BIP urzędu oraz zostanie udostępniony w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Gromadka, w godzinach pracy urzędu.
3.Opinie i uwagi w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą na adres Urzędu lub elektronicznie za pomocą formularza CAWI
Projekt dokumentu pn.: "Program Rewitalizacji Gminy Gromadka na lata 2016 – 2023" dostępny będzie na stronie BIP Urzędu oraz w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                              /-/ Dariusz Pawliszczy
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex