Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 23 styczeń 2017

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Apel do hodowców drobiu

Logo mrirwsiAPEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Pobierz dokument (format PDF)

Gmina Gromadka już po raz drugi beneficjentem RPO WD 2014 -2020

e-uslugi Gmina Gromadka, wraz z dziewięcioma innymi gminami z terenu Województwa Dolnosląskiego otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" .  Partenrem wiodącym  dla projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec , która w imieniu i na rzecz partnerów projektu podpisze z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinanansowanie projektu realizowanego w ramach działania 2.1 e- usługi publiczne .  Realizacja projektu będzie polegała m.in. na budowie oraz wdrożeniu spójnego dla partnerów projektu systemu informacji przestrzennej . Zadanie obejmuje również zakup niezbędnego sprzętu do realizacji projektu. Projekt realiozwany będzie w latach 2017-2018

informacja Tomasz Matyjewicz

789

Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce

6Gmina Gromadka zakończyła wykonywanie prac budowlanych w zadaniu  „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Gromadce", które jest objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ,Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną , podstawową i gimnazjalną.
W wyniku zrealizowanej inwestycji znacznej poprawie uległy warunki funkcjonowania przedszkola. Przede wszystkim zwiększyła  się liczba nowych miejsc dla dzieci w rozbudowanym obiekcie. Powiększono powierzchnie sal zajęć na parterze i na piętrze oraz wykonano nowe pomieszczenie w miejscu dawnej klatki schodowej. Wejście do budynku przystosowano dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
2


3


4


5


6


Ponadto w celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru wykonano: instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, przebudowane zostało przyłącze wodne , wykonano nowa instalacją hydrantową p.poż. oraz zamontowano drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30.
Poza poprawą warunków ochrony przeciw pożarowych zwiększono termoizolację ścian zewnętrznych w całym budynku poprzez ich ocieplenie styropianem.
o 026


o 032


o 034


Gmina planuje  wznowienie zajęć dla dzieci w budynku po rozbudowie  do 10 stycznia 2017 roku.. Po odbiorze przedmiotu inwestycji przez Gminę Gromadka inwestycja podlega czynnościom kontrolnym dokonywanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , Powiatową Państwową Straż Pożarną oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

Informacja i zdjęcia Janusz Górny

789
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex